สมัครสมาชิก

ทำการสมัครสมาชิกกับทาง OMEKA FUNDให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้นักลงทุนติดต่อมาทาง OFFICIAL LINE : OMEKAFUND