หากท่านยังไม่เคยเปิดบัญชีภายใต้ Omeka Fund มาก่อน โปรดคลิกเลือกโบรกเกอร์จาก Banner ข้างต้น

จากนั้นนำมากรอกลงทะเบียนข้อมูลของท่านด้านล่าง