สามารถเลือกได้เพียงหนึ่ง “Promotion” เท่านั้น

  1. Warranty Loss Rebate $5 per 1 lot. ( เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ Over trade เพื่อหวังกำไรมากๆ )
  2. Cash Back $4 per 1 lot. ( สะสมล็อตเพื่อรับเงินคืน )    
  3. Gift Voucher ( สะสมล็อตแลกรับของรางวัล เลือกของรางวัลที่ท่านต้องการสะสม และแจ้งทาง Support โดยการสร้าง Ticket  )

หมายเหตุ ของรางวัลสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม